Voorwaarden

Inschrijving en betaling:
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een programma via het aanmeldingsformulier op deze website, en het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld. Het cursusgeld kan nog voldaan worden tot een week voor aanvang van het betreffende programma. Betalingen van inschrijf- en cursusgeld zullen uitsluitend per bank plaatsvinden. Het is mogelijk om in onderling overleg een korting op het cursusgeld af te spreken, of een gespreide betalingsregeling. De deelnemer dient daartoe per mail een gemotiveerd verzoek te doen.

Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van het programma wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het betreffende programma, en bij verhindering of annulering na aanvang van het programma vindt geen restitutie plaats.