in the midst of it all

Waarom mindfulness?

In het midden van alles ervaren we dagelijks de stress van werk, gezin, carrière, studie, vakantie, ziekte en ouder worden. Herkenbaar is hoe we worden meegesleurd door de hang naar plezierige ervaringen, en hoe we ons afwenden van onplezierige zaken. Dit kost ons dagelijks veel energie en bezorgt ons stress.

Mindfulness biedt de mogelijkheid om in het midden van de gekte van alledag weer kalmte, evenwicht en geluk te ontdekken. Het startpunt van Mindfulness is je persoonlijke ervaring van stress en ontevredenheid, verdriet of pijn. Mindfulness is niet “ik zweef, dus ik leef”, het is concreter dan wat je ook kunt bedenken.

Het is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag, in het werk van alledag, in het midden van alles, van moment tot moment.

Wetenschappelijk bewezen

Mindfulness is een levenswijze die wetenschappelijk-bewezen effectief is bij stress en een reeks aan stress-gerelateerde klachten.

Het verschaft inzicht in de manier waarop je met jezelf omgaat. Je leert een afstand in te nemen tot gedachten en emoties en te luisteren naar je lichaam.

De training

De Mindfulness training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 ½ uur en een stiltedag van 6 uur. Gedurende de training ontwikkelen we onze aandacht voor alles wat zich aandient in het hier en nu. De basis van de training wordt gevormd door een afwisselend programma met onder andere lig-, sta-, zit- en wandelmeditaties. Naast de trainingen moet je ook zelf dagelijks drie kwartier oefenen, hoe meer je oefent, hoe meer effect. Een marathon lopen of viool spelen doe je ook niet zomaar!

Loading Quotes...

Voor wie is mindfulness geschikt?

Mindfulness is voor iedereen. Daarom geef ik algemene 8-weekse trainingen waar iedereen zich voor kan inschrijven. Ik heb ervaring met studenten, werknemers, leidinggevenden, zieken en van kanker genezen mensen, enz. Als bedrijfskundige (MScBA UvG) en 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven en (semi-) overheid vind ik snel de aansluiting met cursisten.

Gedurende de Mindfulness training ontwikkelen we 7 manieren van ons dagelijks opstellen ‘in the midst of it all’:

Gedurende de Mindfulness training ontwikkelen we 7 manieren van ons dagelijks opstellen ‘in the midst of it all’:

Niet oordelen

De gewoonte om onszelf en onze ervaringen voortdurend te beoordelen is zo sterk ingesleten dat we ons er nog nauwelijks van bewust zijn. Toch is deze neiging tot evalueren, vergelijken, be- en veroordelen een bron van innerlijke problemen en conflicten. Tijdens de beoefening van mindfulness is het de kunst om deze commentaren en oordelen zoveel mogelijk achterwege te laten en ons er zo min mogelijk door mee te laten nemen.

Geduld hebben

De drang naar snelle resultaten en oplossingen is een gevolg van onze conditionering en is een lastige valkuil die moeilijk te omzeilen is. De wirwar van gedachten en gevoelens die zich gewoonlijk in ons afspelen kun je niet van de ene op de andere dag omtoveren in een prettig gevoel. Geduld betekent dat je in eerste instantie de zaken kunt laten zijn zoals ze zijn en kunt zien zoals ze zijn. De wijsheid die in geduld besloten ligt is zich ervan bewust dat niets kan blijven zoals het is en dat alles voortdurend verandert, ook al zien we dat niet direct van het ene moment op het andere gebeuren. Op die manier kunnen we de tijd zijn werk laten doen en door het schenken van aandacht kunnen we de tijd misschien een handje helpen.

Altijd weer opnieuw beginnen

We hebben vrijwel altijd reeds voorgevormde opvattingen over wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. Mindfulness betekent de bereidheid om alles wat we reeds menen te weten aan de kant te zetten en ieder moment volledig overnieuw te beginnen. Ook wanneer we dagen of weken lang niet hebben geoefend kan de gedachte ontstaan dat we het net zo goed helemaal kunnen laten zitten omdat het nu toch geen zin meer heeft. Niets is minder waar. Juist in omstandigheden die moeilijk zijn, juist wanneer we de moed dreigen te verliezen, juist wanneer gevoelens van hopeloosheid of onverschilligheid zich van ons meester dreigen te maken loont het de moeite om een nieuw begin te maken met oefenen.

Vertrouwen

Vaak hebben we in onze opvoeding geleerd om onze aandacht naar buiten te richten en te vertrouwen op wat anderen ons te zeggen hadden. We zijn meestal niet gewend om onze aandacht naar binnen te richten en te vertrouwen op signalen die van binnenuit komen. Sommige oefeningen kunnen soms pijnlijk, saai of zelfs irritant zijn. De motivatie om een dergelijke oefening toch te doen kunnen we alleen opbrengen indien we erop vertrouwen dat de richting van het proces dat in gang wordt gezet positief is. Het vertrouwen in het zelfhelende vermogen van ons eigen organisme kan geleidelijk groeien wanneer we met aandacht en toewijding oefenen. Zo kan er vertrouwen ontstaan in een andere manier van zijn en waarnemen.

Niet streven (niets willen bereiken)

Meditatie is de kunst van het niets doen, of de kunst van het niet doen. Er is een automatische tendens in ons bewustzijn aanwezig om dat wat zich voordoet te vergelijken met wat we wenselijk vinden. De tendens om onszelf te willen veranderen en verbeteren is bijna altijd onmerkbaar maar tevens op hardnekkige wijze aanwezig. Wanneer je gaat zitten met het idee “ik ga nu mediteren zodat ik straks volkomen ontspannen zal zijn” kun je er zeker van zijn dat je gefrustreerd zult raken. De gedachte “ik moet ontspannen” is een bron van spanning en onrust op zich.

Acceptatie

Acceptatie is iets anders dan goedkeuring. We kunnen een onaangename waarheid accepteren zonder er blij mee te zijn. Het soort neutrale observeren en waarnemen waar het bij mindfulness om draait staat volledig los van goed- of afkeuring. Een goed voorbeeld is pijn, een gegeven waar we vroeg of laat allemaal last van hebben. Indien zich fysieke pijn aandient tijdens het mediteren is het de kunst om die in zoverre te accepteren dat je haar waarneemt zonder haar te willen wegdrukken, zonder er commentaar op te hebben, zonder er een oordeel aan te verbinden. Dat wil niet zeggen dat je blij bent met de pijn. (Het wil ook niet zeggen dat je niet even van houding kunt veranderen om bijv. een verkrampte spier wat de ruimte te geven.) Maar de waarneming ervan krijgt wel een andere kwaliteit. Het verzet ertegen neemt af. En dan kunnen we soms ontdekken dat een gedeelte van het probleem met pijn bestaat uit de neiging om de pijn te willen wegdrukken of vermijden. Maar soms kunnen het ook bepaalde gedachten of gevoelens zijn die we niet willen accepteren. Het gaat om de bereidheid om de dingen te zien zoals ze zijn.

Loslaten

Onze geest wil vast blijven houden aan ervaringen die prettig zijn. Wanneer we een prettige of bijzondere ervaring hebben gehad ontstaat er al snel een neiging om die ervaring te willen herhalen. Dit is gegarandeerd een bron van frustratie, aangezien ervaringen zich niet laten herhalen. Iedere ervaring is namelijk uniek. Maar het kan ook gebeuren dat onze geest juist blijft vasthouden aan negatieve ervaringen en gevoelens: een ervaring van gekrenktheid, de behoefte aan wraak of vergelding of het idee ergens slachtoffer van te zijn. Vanzelfsprekend zijn er dan andere aspecten die toch belonend werken. Iedere nacht wanneer we gaan slapen moeten we de dag loslaten. Indien we dat niet doen kunnen we niet in slaap vallen en is dat het eerste signaal van toegenomen stress. Als we onszelf dwingen om in slaap te vallen (dus de grip op onze geest versterken) dan maakt dit het probleem alleen maar erger. Loslaten is een subtiele kunst die dagelijkse oefening vereist.

Bron: Gezond leven met Mindfulness, Jon Kabat-Zinn 2014

Programma en kosten

Kennismakingssessie Mindfulness

 • 1 sessie op afspraak
 • € 35,- per persoon

Mindfulness training

 • 8 weken; 1 sessie in de week
 • planning in nader overleg
 • voor bedrijven
  • een offerte wordt aangeboden
 • voor individuele deelnemers:
  • 1x een stilte dag van 10.00-16.00
  • € 499,- per persoon (incl. koffie en map)

Agenda

Training voorjaar 2022

In maart 2022 is er weer een groep gestart
voor kankerpatiënten,
bij het Toon Herman Huis Ede.

Training najaar 2022

Oktober 2022 starten er weer nieuwe groepen, je kunt je opgeven.

Aanmelden

Direct aanmelden? Vul onderstaand formulier in. Ik neem daarna nog even telefonisch contact op.

Over mij

Van huis uit ben ik filosoof, germanist, slavist en bedrijfskundige, en toen ik voor de laatste keer in een persoonlijke en zakelijke crisis terecht kwam lag een burn-out voor het oprapen. Via Google en een familielid kwam ik op het spoor van Mindfulness en heb ik ook de 8-weekse Mindfulness training gevolgd. Dat maakte grote indruk op me, nog nooit had ik zoveel ‘naar binnen’ gekeken, dat was eigenlijk een blikrichting die heel ver van me stond, ik was altijd op zoek naar het nieuwste, het mooiste, het duurste! Na deze Mindfulness training veranderden er dus wat zaken in mijn leven. Sindsdien mediteer ik dagelijks en probeer ik, als ik opsta van mijn kussentje, de boven beschreven 7 basishoudingen van Mindfulness in de praktijk te brengen. En naast mijn zakelijke bestaan geniet ik intens van het geven van trainingen Mindfulness! Ik ben Categorie 1 VMBN gecertificeerd na een mooie opleiding aan het Radboud UMC Centrum voor Mindfulness.

Contact

info@mindfulness-middennederland.nl